• Marunong Na Akong Tumawid
 • Adíng Kiko, dps

  • Softbound (₱100.00)
   Printed Edition
       
   or 3 payments of ₱33 with
  • Publisher: Central Book Supply, Inc.
  • No. of Pages: 20
  • Edition: 2021
  • Description:

   Bionote

   MALIKHAING AWTOR ng literature & law sa akdang pambata at young adults si Adíng Kiko, dps. Unang edukasyon niya sa San Sebastian College – Recoletos, at Univeristy of Manila. Kumuha siya ng kurso sa batas at naging editorial staff sa isang law journal. Bukod sa patnugot sa Filipino, si Kiko ay naging Features section head ng lingguhang pahayagang pangkampus na Dawn, napiling makasama sa AILAP Writing Lab at gradweyt fellow ng mangá workshap na Palihang LIRA (Linangan sa Imahen, Retorika, at Anyo), at Writing The Forest DLSU, at rehistrado din bílang awtor/manunulat ng National Book Development Board (NBDB). Lumabas ang kaniyang mangá akdâ sa UE Dawn, at literary folio nitong Dimension, MaMag malayang magasin, Dawn Poets Society literary journals, Takipsilim Kuwentong Pambata, Gawad Alagad Panitikan, LIRA Ovo | Zen, Philippines Graphic, Ani ng Cultural Center of the Philippines Intertextual Division, antolohiyang Mabaya, NBDB Bookwatch, digital media kagaya ng University of the Philippines - Manila The Reflective Practitioner, The Maginhawa Street Journal, pati na din sa mangá referred dyornal ng PSLLF na Kawíng, at Luntian. Ang kaniyang mangá akdâ sa Filipino ay ginagamitan niya ng mangá sagisag-panulat. Si Kiko ay isa sa mangá alagad ng panitikang Filipino—tagapagturo, patnugot, tagasalin, histoyador, teorista, pilosopo, kritiko, mananaysay, mandudula, mangangatha, manunula, photographer, ilustrador, at rebyuwer. Nag-aral siya ng malikhaing pagsusulat sa Ateneo De Manila University, at nang lumaon, sa University of Oxford. Kasalukuyan niyang itinutuloy ang kaniyang myth gamit ang teknik na pabula, eco-humanities bílang janra, at sub-janrang forestry—plants & trees.


   Abstrak/Abstract   "Nang mabili ang paborito niyang sampalok, kinakailangan ni Kiko na malaman ang tamang paraan ng pagtawid."
   Limang Susing Salita

   • kathang pambata

   • panitikan

   • wika

   • pagsasalin

   • malikhaing pagsusulat   Dito, ang Marunong Na Akong Tumawid ay isang maiksing kuwentong pambata sa bersiyong kathang de bulsa o pocket fiction (KBPF), na sinisikap abutin ang kabataang mambabasa na nasa edad 7 - 11; may kahiligan sa pagbabasa ng dalawang kritikal na wika—Filipino at Ingles; may panagimpan bagupaman magsulat; may hangarin na magsulat, dala-dala ang kaniyang sariling haraya.
   Nasa tamang paraan umuugnay ang mahusay na likha. Masagana ang ani kung malusog ang binhi. Sadyang sinasaklaw ang may kahiligan sa kailaliman ng lengguwahe—Filipino at/o Ingles—kung kaya ay sinasangkap nito ang Ingles na pagsasalin mula sa orihinal na Tagalog. Sa umpisa ay kathâ, susundan ito ng mangá baryant na magbibigay-libang sa teknik ng pabula, at janra ng eco-humanities.
   Sa panahong hinding-hindi magmamaliw na nananariwa ang galit ng ilan, tumataas ang antas ng pangangailangan at/o panawagan sa sustaining the archipelago kung kaya tumatawid din sa magkakaibang janra ang mensaheng ipinapaabot ng kathang ito. Bagamat ay may rural at biblical references, nasa kontemporaryo ang diwa ng nabanggit na kathâ habang nililibang ang kabataang mambabasa, at inaabot ang perfect reader/s.
   Nasa malikhaing pagsusulat na ito ang paghihikayat—sapat na pagkamulat; sumulat nang sumulat, ipakita at ipahiwatig imbes na sabihin sa pamamagitan ng pagsusulat. Sa kinalaunan, iiwan ang mambabasa ng ginintuang aral na siyang bertud ng Filipinong mapagmamalasakit nang higit sa kaniyang kapuwa.
   A children's story in a kathang de bulsa or pocket fiction (KBPF) version.
   Edisyong Pandemik 20/20

   Pandemic Edition 20/20


  • Marunong Na Akong Tumawid
  • by:  Adíng Kiko, dps
   • or 3 payments of ₱33 with     
        
   • Page length
    20 pages
   •          
   • Edition
    2021
   •     

  •  
  •   

  Description:


  Bionote

  MALIKHAING AWTOR ng literature & law sa akdang pambata at young adults si Adíng Kiko, dps. Unang edukasyon niya sa San Sebastian College – Recoletos, at Univeristy of Manila. Kumuha siya ng kurso sa batas at naging editorial staff sa isang law journal. Bukod sa patnugot sa Filipino, si Kiko ay naging Features section head ng lingguhang pahayagang pangkampus na Dawn, napiling makasama sa AILAP Writing Lab at gradweyt fellow ng mangá workshap na Palihang LIRA (Linangan sa Imahen, Retorika, at Anyo), at Writing The Forest DLSU, at rehistrado din bílang awtor/manunulat ng National Book Development Board (NBDB). Lumabas ang kaniyang mangá akdâ sa UE Dawn, at literary folio nitong Dimension, MaMag malayang magasin, Dawn Poets Society literary journals, Takipsilim Kuwentong Pambata, Gawad Alagad Panitikan, LIRA Ovo | Zen, Philippines Graphic, Ani ng Cultural Center of the Philippines Intertextual Division, antolohiyang Mabaya, NBDB Bookwatch, digital media kagaya ng University of the Philippines - Manila The Reflective Practitioner, The Maginhawa Street Journal, pati na din sa mangá referred dyornal ng PSLLF na Kawíng, at Luntian. Ang kaniyang mangá akdâ sa Filipino ay ginagamitan niya ng mangá sagisag-panulat. Si Kiko ay isa sa mangá alagad ng panitikang Filipino—tagapagturo, patnugot, tagasalin, histoyador, teorista, pilosopo, kritiko, mananaysay, mandudula, mangangatha, manunula, photographer, ilustrador, at rebyuwer. Nag-aral siya ng malikhaing pagsusulat sa Ateneo De Manila University, at nang lumaon, sa University of Oxford. Kasalukuyan niyang itinutuloy ang kaniyang myth gamit ang teknik na pabula, eco-humanities bílang janra, at sub-janrang forestry—plants & trees.


  Abstrak/Abstract  "Nang mabili ang paborito niyang sampalok, kinakailangan ni Kiko na malaman ang tamang paraan ng pagtawid."
  Limang Susing Salita

  • kathang pambata

  • panitikan

  • wika

  • pagsasalin

  • malikhaing pagsusulat  Dito, ang Marunong Na Akong Tumawid ay isang maiksing kuwentong pambata sa bersiyong kathang de bulsa o pocket fiction (KBPF), na sinisikap abutin ang kabataang mambabasa na nasa edad 7 - 11; may kahiligan sa pagbabasa ng dalawang kritikal na wika—Filipino at Ingles; may panagimpan bagupaman magsulat; may hangarin na magsulat, dala-dala ang kaniyang sariling haraya.
  Nasa tamang paraan umuugnay ang mahusay na likha. Masagana ang ani kung malusog ang binhi. Sadyang sinasaklaw ang may kahiligan sa kailaliman ng lengguwahe—Filipino at/o Ingles—kung kaya ay sinasangkap nito ang Ingles na pagsasalin mula sa orihinal na Tagalog. Sa umpisa ay kathâ, susundan ito ng mangá baryant na magbibigay-libang sa teknik ng pabula, at janra ng eco-humanities.
  Sa panahong hinding-hindi magmamaliw na nananariwa ang galit ng ilan, tumataas ang antas ng pangangailangan at/o panawagan sa sustaining the archipelago kung kaya tumatawid din sa magkakaibang janra ang mensaheng ipinapaabot ng kathang ito. Bagamat ay may rural at biblical references, nasa kontemporaryo ang diwa ng nabanggit na kathâ habang nililibang ang kabataang mambabasa, at inaabot ang perfect reader/s.
  Nasa malikhaing pagsusulat na ito ang paghihikayat—sapat na pagkamulat; sumulat nang sumulat, ipakita at ipahiwatig imbes na sabihin sa pamamagitan ng pagsusulat. Sa kinalaunan, iiwan ang mambabasa ng ginintuang aral na siyang bertud ng Filipinong mapagmamalasakit nang higit sa kaniyang kapuwa.
  A children's story in a kathang de bulsa or pocket fiction (KBPF) version.
  Edisyong Pandemik 20/20

  Pandemic Edition 20/20