• Filipino para sa Sundalo
 • Vic S. Santos, Jr. (Koronel, Ret.)

  • Softbound (₱350.00)
       
  • Publisher: GJMCV Publishing Enterprises
  • ISBN: 978-971-691-466-5
  • No. of Pages: 353
  • Size: 9"x11"
  • Edition: 2006
  Description:

  Sa kabuuan, ang aklat na ito’y sadyang inihanda para sa sundalo o kawal Pilipino bilang reperensya niya tungkol sa pagiging isang makabayang Pilipino—PILIPINISMO (Filipinism) at gayundin, sa pagiging mahusay na alagad ng propesyong kinabibilangan—PROPESYONALISMO (Professionalism).


  Related Books

  • Filipino para sa Sundalo
  • by:  Vic S. Santos, Jr. (Koronel, Ret.)
   • ISBN
    978-971-691-466-5
   •     
   • Page length
    353 pages
   •     
   • Dimension
    9"x11" inches
   •     
   • Edition
    2006
   •     

  •  
  •   

  Description:


  Sa kabuuan, ang aklat na ito’y sadyang inihanda para sa sundalo o kawal Pilipino bilang reperensya niya tungkol sa pagiging isang makabayang Pilipino—PILIPINISMO (Filipinism) at gayundin, sa pagiging mahusay na alagad ng propesyong kinabibilangan—PROPESYONALISMO (Professionalism).


  Related Books