• Kon(tra)teksto (Pag-uungkat, pag-uulat at pagmumulat)
 • Danilo A. Arao

  • Softbound (₱580.00)
       
  • Publisher: Central Book Supply, Inc.
  • ISBN: 978-971-011-480-1
  • No. of Pages: 206
  • Size: 6 x 9
  • Edition: 2012 Edition
  Description:

  Para maintindihan ang isang argumento, lubhang kailangan ang konteksto. Para naman mapataas ang antas ng diskurso, kailangan ang artikulasyon ng “kon(tra)teksto.” Makabuluhan ang anumang pakikipagtalastasan kung ang lahat ng panig ay tinitingnan. Ito ang dahilan kung bakit isang salik sa pagiging obhetibo ang gusto kong tawaging “kon(tra)teksto.”

  Ang librong ito’y may titulong “Kon(tra)teksto: Paguungkat, pag-uulat at pagmumulat.” Ang paglalaro sa salitang konteksto ay para ipakita ang “kon(tra)tekstong” katangian ng ilang sanaysay na sinulat ko mula 2006 hanggang 2009. Nalathala ang mga sanaysay na ito sa kolum kong Konteksto na lingguhang lumalabas sa Pinoy Weekly (pinoyweekly.org). Layunin ng librong itong pataasin ang antas ng diskurso sa pamamagitan ng opinyong batay sa malalimang pagsusuri ng mga paksang tinatalakay. May historikal na halaga (historical value) ang muling pagbabasa ng nakaraan. May praktikal na gamit naman ang mga sanaysay sa mga mananaliksik at estudyante (lalo na ang mga peryodista’t mag-aaral ng komunikasyon) dahil maaaring magsilbing sanggunian ang mga ito sa mga isyung paulit-ulit na sinusulat at sinusuri.


  Sa pamamagitan ng librong ito, sana’y mabigyang-linaw ang dahilan ng galit o ahitasyon ng maraming tao dahil sa panlipunang kalagayan at kalakaran. Pero kahit na may lugar sa nagngingitngit na damdamin, isang malaking hamon pa rin sa kritikal na mamamayang ipahatid ang saloobin sa paraang naisasakonteksto ang nararamdaman. Para mapataas kasi ang antas ng diskurso, lubhang kailangan ang malumanay na artikulasyon sa kabila ng nararamdaman at personal na pinagdaraanan. Sa kontekstong ito nagiging mahalaga ang konsepto ng “kon(tra)teksto.”


  • Kon(tra)teksto (Pag-uungkat, pag-uulat at pagmumulat)
  • by:  Danilo A. Arao
   • ISBN
    978-971-011-480-1
   •     
   • Page length
    206 pages
   •     
   • Dimension
    6 x 9 inches
   •     
   • Edition
    2012 Edition
   •     

  •  
  •   

  Description:


  Para maintindihan ang isang argumento, lubhang kailangan ang konteksto. Para naman mapataas ang antas ng diskurso, kailangan ang artikulasyon ng “kon(tra)teksto.” Makabuluhan ang anumang pakikipagtalastasan kung ang lahat ng panig ay tinitingnan. Ito ang dahilan kung bakit isang salik sa pagiging obhetibo ang gusto kong tawaging “kon(tra)teksto.”

  Ang librong ito’y may titulong “Kon(tra)teksto: Paguungkat, pag-uulat at pagmumulat.” Ang paglalaro sa salitang konteksto ay para ipakita ang “kon(tra)tekstong” katangian ng ilang sanaysay na sinulat ko mula 2006 hanggang 2009. Nalathala ang mga sanaysay na ito sa kolum kong Konteksto na lingguhang lumalabas sa Pinoy Weekly (pinoyweekly.org). Layunin ng librong itong pataasin ang antas ng diskurso sa pamamagitan ng opinyong batay sa malalimang pagsusuri ng mga paksang tinatalakay. May historikal na halaga (historical value) ang muling pagbabasa ng nakaraan. May praktikal na gamit naman ang mga sanaysay sa mga mananaliksik at estudyante (lalo na ang mga peryodista’t mag-aaral ng komunikasyon) dahil maaaring magsilbing sanggunian ang mga ito sa mga isyung paulit-ulit na sinusulat at sinusuri.


  Sa pamamagitan ng librong ito, sana’y mabigyang-linaw ang dahilan ng galit o ahitasyon ng maraming tao dahil sa panlipunang kalagayan at kalakaran. Pero kahit na may lugar sa nagngingitngit na damdamin, isang malaking hamon pa rin sa kritikal na mamamayang ipahatid ang saloobin sa paraang naisasakonteksto ang nararamdaman. Para mapataas kasi ang antas ng diskurso, lubhang kailangan ang malumanay na artikulasyon sa kabila ng nararamdaman at personal na pinagdaraanan. Sa kontekstong ito nagiging mahalaga ang konsepto ng “kon(tra)teksto.”