• Filipino para sa Sundalo
 • ₱450.00
 • by:  Vic S. Santos, Jr. (Koronel, Ret.)

  • Hardbound (₱450.00 ==150==)
   Printed Edition
       
   or 3 payments of ₱150 with
  • Publisher: GJMCV Publishing Enterprises
  • ISBN: 978-971-691-466-5
  • No. of Pages: 353
  • Size: 9"x11"
  • Edition: 2006
  • Description:

   Sa kabuuan, ang aklat na ito’y sadyang inihanda para sa sundalo o kawal Pilipino bilang reperensya niya tungkol sa pagiging isang makabayang Pilipino—PILIPINISMO (Filipinism) at gayundin, sa pagiging mahusay na alagad ng propesyong kinabibilangan—PROPESYONALISMO (Professionalism).


  • Filipino para sa Sundalo
  • by:  Vic S. Santos, Jr. (Koronel, Ret.)
   • or 3 payments of ₱150 with     
  • ISBN: 978-971-691-466-5
  • No. of Pages: 353
  • Size: 9"x11"
  • Edition: 2006

  •  
  •   

  Description:


  Sa kabuuan, ang aklat na ito’y sadyang inihanda para sa sundalo o kawal Pilipino bilang reperensya niya tungkol sa pagiging isang makabayang Pilipino—PILIPINISMO (Filipinism) at gayundin, sa pagiging mahusay na alagad ng propesyong kinabibilangan—PROPESYONALISMO (Professionalism).