• E=MC2
 • ₱300.00
 • by:  Bagotilyo

 • Publisher: Central Book Supply Inc.
 • ISBN: 978-621-02-0779-8
 • No. of Pages: 133
 • Edition: 2019
 • Binding: SoftboundDescription:

Samahan si Ethan sa kanyang paglalakbay;

· para makapagtapos ng pag-aaral at makakuha ng mataas na grade.
· para makuha ang matamis na oo ng kanyang crush na si Cass.
· para kilalanin pa nang mas mabuti ang bestfriend niyang si Mia.
· para intindihin ang ibat-ibang uri ng taong dadaan sa kanyang buhay.
· para maunawaan na may mga tao talagang dadaan lang at hindi mananatili.
· para alamin kung katulad ba ng theory ni Albert Einstein, may formula nga ba ang mga bagay-bagay katulad ng pag-ibig, buhay, pag-asa at kaligayahan.

Maaaring may relasyon ang teorya ni Albert Einstein sa kwento ng buhay ni Ethan at maaari rin namang wala. Kung ayaw mong mag-isip masyado habang nagbabasa, isipin mo na lang na wala.

Ang kwentong ito ay isinulat para sa mga taong gustong makakuha ng mataas na grades sa school at sa buhay, para sa mga nagmahal at umasa, nagmahal at patuloy na umaasa, nagmahal ngunit hindi nasuklian, nagmahal pero hindi naipaalam, at nagmahal pero nasaktan.


 • E=MC2
 • ₱300.00
 • by:  Bagotilyo
 • Publisher: Central Book Supply Inc.
 • ISBN: 978-621-02-0779-8
 • No. of Pages: 133
 • Edition: 2019
 • Binding: Softbound

Description:

Samahan si Ethan sa kanyang paglalakbay;

· para makapagtapos ng pag-aaral at makakuha ng mataas na grade.
· para makuha ang matamis na oo ng kanyang crush na si Cass.
· para kilalanin pa nang mas mabuti ang bestfriend niyang si Mia.
· para intindihin ang ibat-ibang uri ng taong dadaan sa kanyang buhay.
· para maunawaan na may mga tao talagang dadaan lang at hindi mananatili.
· para alamin kung katulad ba ng theory ni Albert Einstein, may formula nga ba ang mga bagay-bagay katulad ng pag-ibig, buhay, pag-asa at kaligayahan.

Maaaring may relasyon ang teorya ni Albert Einstein sa kwento ng buhay ni Ethan at maaari rin namang wala. Kung ayaw mong mag-isip masyado habang nagbabasa, isipin mo na lang na wala.

Ang kwentong ito ay isinulat para sa mga taong gustong makakuha ng mataas na grades sa school at sa buhay, para sa mga nagmahal at umasa, nagmahal at patuloy na umaasa, nagmahal ngunit hindi nasuklian, nagmahal pero hindi naipaalam, at nagmahal pero nasaktan.