• Katutubong Sining ng Pilipino - Arnis
 • ₱375.00
 • by:  Garitony┬áC. Nicolas

 • Publisher: Central Book Supply Inc.
 • ISBN: 978-971-011-099-5
 • No. of Pages: 118
 • Size: 6"x9"
 • Edition: 2010 Edition
 • Binding: SoftboundDescription:

Ang Arnis ay isa sa mga katutubong sining ng Pilipino na pinamana sa ating mga ninuno. Ang Arnis, kali o Eskrima ay naging sandata ng ating mga ninuno. Ito ang naging kagamitan nila upang lumaban sa mga dayuhan o sa mga mababangis na hayop sa gubat. Kaya naman ito ang hudyat upang gamitin nila itong sandata sa mga mananakop ng ating bansa.


 • Katutubong Sining ng Pilipino - Arnis
 • ₱375.00
 • by:  Garitony┬áC. Nicolas
 • Publisher: Central Book Supply Inc.
 • ISBN: 978-971-011-099-5
 • No. of Pages: 118
 • Size: 6"x9"
 • Edition: 2010 Edition
 • Binding: Softbound

Description:

Ang Arnis ay isa sa mga katutubong sining ng Pilipino na pinamana sa ating mga ninuno. Ang Arnis, kali o Eskrima ay naging sandata ng ating mga ninuno. Ito ang naging kagamitan nila upang lumaban sa mga dayuhan o sa mga mababangis na hayop sa gubat. Kaya naman ito ang hudyat upang gamitin nila itong sandata sa mga mananakop ng ating bansa.