• Pihikan at Iba Pang Tula
 • ₱145.00
 • by:  Rolando Cunanan

 • Publisher: Central Book Supply Inc.
 • ISBN: PihikanAtIbaPangTula
 • No. of Pages: 50
 • Size: 6"x9"
 • Edition: 2010 Edition
 • Binding: Softbound
 • Pihikan at Iba Pang Tula
 • ₱145.00
 • by:  Rolando Cunanan
 • Publisher: Central Book Supply Inc.
 • ISBN: PihikanAtIbaPangTula
 • No. of Pages: 50
 • Size: 6"x9"
 • Edition: 2010 Edition
 • Binding: Softbound